Mentala förberedelser inför renovering 

vad kostar det att renovera ett kök

Om du planerar en stor renovering är det vissa mentala förberedelser du kan dra stor nytta av att göra. Förutom att renovering kan vara stressigt och svårt kan det vara påfrestande mentalt. Att lägga ner alla sina besparingar på den efterlängtade renoveringen och sedan uppleva att något inte  riktigt går som det ska kan lätt leda till ett och annat sammanbrott. Som tur är kan det undvikas genom att inte stressa igenom renoveringsprocessen. Ta en sak i taget och förbered dig mentalt på projektet. 

Renovering tar tid 

Oavsett hur omfattande renovering du planerar att utföra behöver du vara inställd på att det kommer att ta tid. Om du aldrig renoverat förut och har väldigt begränsad kunskap kring renovering är det oerhört svårt att uppskatta hur lång tid en renovering tar att utföra. Därför bör du ställa in dig på att projektet kommer att ta lång tid. På så sätt blir du inte heller lika irriterad om något moment av renoveringen drar ut på tiden. Om mycket pengar står på spel vill du säkerligen inte riskera att renoveringen inte blir som du tänkt dig. Det är bäst att det blir rätt från början, vilket du kan säkerställa genom att gå in i projektet med god attityd. 

Flexibilitet är nyckeln 

Ju större och mer omfattande ett renoveringsprojekt är – desto mer kan gå fel. Det kanske låter pessimistiskt men det är egentligen bara ett faktum. Du behöver vara inställd på att allt inte kommer bli exakt som du vill och att du kan behöva kompromissa och vara flexibel. Det gäller framförallt om du ska anlita olika sorters hantverkare. När det kommer till hantverkare är det viktigt att komma ihåg att de kan sin sak. De kanske inte alltid håller med dig men om de motsäger sig dig finns det troligtvis en bakomliggande orsak varför. Var flexibel och anpassa dig till de rådande förutsättningar och eventuella förändringar som kan uppstå under renoveringens gång. 

Planera budget och buffert 

Lägg ner mycket krut och planera för budget. Ställ in dig på att kostnaderna kommer att bli högre än vad du först beräknat med. Det är därför bufferten är så viktig. Annars är det lätt att bli nedstämd om olyckor eller förändringar sker vilket gör att kostnaderna eskalerar. Om du planerar in en buffert på åtminstone 15 % kan du känna dig lugn och trygg om oväntade incidenter inträffar under renoveringen. Det finns ingen anledning att få panik om material går sönder eller ett visst moment drar ut på tiden, bufferten finns där för att täcka dessa kostnader.